SD SD1 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

 

Welcome to Mr Dunn's Class

Stuart Dunn                                      

 

  

 

 

 

 

 

We are Reception Class.  Mr Dunn teaches us with Mrs S Davies assisting.  We are a hard working happy class who enjoy new challenges.    

--------------------

 

Our PE lessons are on Tuesday

Homework and reading books are given every Friday

 

--------------------

 

 Our theme this half term is 'Wales'

 

-------------------- 

 

Long Term Planning

 

 

 

Hydref 1

Gwanwyn 2

Haf 3

Yr Hydref

Autumn

Cymru

Wales

Dewi Sant

Drychwch Tir!

Look Land!

Hydref 2

Llyfrau

Meusydd

Pobl sy’n helpu

People who help

Cymru

Walws

Cestyll a Dreigiau

Castles and Dragons

Yr Hâf

Summer

 

 

  

 

Tymor/Term 1

Tymor/Term 2

Tymor/Term 3

 

Dosbarth

Derbyn

 •  Newyddion – Ailadrodd
 •  Labelu / rhestr – Gwybodaeth
 •  Llythyr / Nodyn
 •  Cerdyn

 News - Recount

• Labeling / list - Information

• Letter / Note

• Card

 • · Poster- Perswadio /Gwybodaeth
 •  Stori syml
 •  Cyfarwyddiadau
 •  Cerdd

 

 • Poster- / Information

• Simple story

• Instruction

• Poetry

 •   Portread/ Adroddiad - Gwybodaeth
 •  Adroddiad - Cyflwyno Gwybodaeth
  •  Gwahoddiad  - Perswadio

 

Portrait / Report - Information

• Report - Presenting Information

• Invitation - Persuading