Alison Lincoln

 Alison Lincoln

District School Support Service Manager/Rheolwraig Gwasanaeth Cynnal Ysgolion

Bethan Thomas 

Bethan Thomas

School Support Officer/Swyddog Cynnal Ysgolion

Zena Llywellyn

 Zena Llewelyn

Attendance Officer / Swyddog Presenoldeb

Carol Ann Llewelyn

Carol Anne Llewelyn

Dinner/Clerical Assistant/Cynorthwyydd Clerigol

Gail Wilkinson

Gail Wilkinson

School Based H.R. Officer/ Swyddog A.D.Ysgol

 

John Thomas

John Thomas

 

Site Manager/Rheolwr Safle                    

    Ian Williams

   Ian Williams                           

Assistant Site Manager/Cynorthwyydd Rheolwr Safle