SD SD1 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

 

Croeso i ddosbarth Mr Dunn

 

Stuart Dunn                                   

Dosbarth Derbyn ydym ni. Mr Dunn sy’n ein dysgu gyda Mrs S Davies yn cynorthwyo.   Rydym yn ddosbarth sy’n gweithio’n galed ac yn cael hwyl wrth ddysgu a chael profiadau newydd.  

--------------------

 

Mae gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth

Mae gwaith cartref a llyfrau darllen yn mynd allan ar ddydd Gwener

 

--------------------

 

Ein thema tymor yma yw 'Cymru'

 

--------------------

 

Cynllunio Tymor Hir 

 

 

 

 

Hydref 1

Gwanwyn 2

Haf 3

Yr Hydref

Autumn

Cymru

Wales

Dewi Sant

Drychwch Tir!

Look Land!

Hydref 2

Llyfrau

Meusydd

Pobl sy’n helpu

People who help

Cymru

Walws

Cestyll a Dreigiau

Castles and Dragons

Yr Hâf

Summer

 

 

  

 

Tymor/Term 1

Tymor/Term 2

Tymor/Term 3

 

Dosbarth

Derbyn

 •  Newyddion – Ailadrodd
 •  Labelu / rhestr – Gwybodaeth
 •  Llythyr / Nodyn
 •  Cerdyn

 News - Recount

• Labeling / list - Information

• Letter / Note

• Card

 • · Poster- Perswadio /Gwybodaeth
 •  Stori syml
 •  Cyfarwyddiadau
 •  Cerdd

 

 • Poster- / Information

• Simple story

• Instruction

• Poetry

 •   Portread/ Adroddiad - Gwybodaeth
 •  Adroddiad - Cyflwyno Gwybodaeth
  •  Gwahoddiad  - Perswadio

 

Portrait / Report - Information

• Report - Presenting Information

• Invitation - Persuading