22549647 1608491092507003 7906986804103282384 N 24899843 1659201130769332 1767053239783814772 N 26219716 1694959873860124 6856323294454410363 N 26734280 1694959863860125 5675022498521623170 N Mrs Gwyn

Croeso i ddosbarth Mrs Gwyn

Catrin Gwyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth Blwyddyn 5 a 6 ydyn ni.  Mrs Gwyn sy'n ein dysgu gyda Miss Rockey yn cynorthwyo.  Rydym yn ddosbarth llawn hwyl a sbri ac yn mwynhau'r hyn rydym yn dysgu.  

 

 

----------------------

 

Ein thema tymor yma yw Brenin Arthur, dyma rhagflas o rhai o'r gweithgareddau byddwn yn gwneud.

- Cymraeg: stori a barddoniaeth

- Saesneg: dyddiadur ac adroddiad

- Daearyddiaeth: lleoliadau chwedlau Cymru

- Celf: darluniau artist Cymru - Rhiannon  

- Cerddoriaeth: Gwrando a chyfansoddi cerddoriaeth

- Addysg Gorfforol: ffitrwydd

 

--------------------

 

Amserlen yr wythnos

Dydd

Beth sy’n digwydd?

Llun

Prawf sillafu 

Dychwelyd gwaith cartref mathemateg 

Addysg Gorfforol

Darllen

Mawrth

Prawf tablau 

Gosod gwaith cartref iaith 

Darllen

Mercher

Darllen

Iau

Gosod gwaith cartref mathemateg

 Dychwelyd gwaith cartref iaith

Darllen

Gwener

Darllen