Fullsizerender 3 Fullsizerender 4 Fullsizerender 5 Fullsizerender Mr Davies

Croeso i ddosbarth Mr Davies

     IMG 1169

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth Blwyddyn 5 a 6 ydym ni. Mr Davies sy’n ein dysgu gyda Miss Price yn cynorthwyo.   Rydym yn ddosbarth sy’n gweithio’n galed ac yn gyson,  lle mae pawb yn ffrind i bawb.

 

--------------------

 

Ein thema tymor yma yw Brenin Arthur, dyma rhagflas o rhai o'r gweithgareddau byddwn yn gwneud.

- Cymraeg: llythyr personol, erthygl papur newydd a cherddi 

- Saesneg: deiolog, ymson

- Daearyddiaeth: darllen map

- Celf: Darluniau J.M.W Turner o Gestyll Cymru  

- Cerddoriaeth: Cyfansoddi Rap Brenin Arthur

- Addysg Gorfforol: sgiliau pêl

 

--------------------

 

Amserlen yr wythnos

Dydd

Beth sy’n digwydd?

Llun

Prawf sillafu/tablau

 

Dychwelyd gwaith cartref mathemateg

 

Darllen

Mawrth

Addysg Gorfforol

 

Gosod gwaith cartref iaith

 

Darllen

Mercher

Darllen

Iau

Gosod gwaith cartref mathemateg

 

Dychwelyd gwaith cartref iaith

Darllen

Gwener

Darllen