22728710 1614543905235055 7847819958327739021 N 22814543 1614542798568499 6369884918751182385 N 23905659 1644133118942800 8417485714989302647 N 25348711 1666435906712521 3771688035859430346 N 26229380 1694957850526993 3770599176681539306 N 26230341 1694957837193661 467213756557264721 N Miss Surman

Croeso i ddosbarth Miss Surman

 

Hannah Surman

        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helo! Dosbarth Blwyddyn 3 a 4 Miss Surman a Miss Hollaway ydyn ni. Rydym yn ddosbarth cyfeillgar a phrysur iawn sydd yn mwynhau arbrofi gyda phethau newydd. Rhai o’n hoff weithgareddau yw datblygu ein sgiliau cymhwysedd digidol ar y MacBooks ac addysg gorfforol.

--------------------

 

Ein thema’r hanner tymor yma yw’r chwedl Culhwch ac Olwen. Dyma rhagflas o weithgareddau’r hanner tymor hyd yn hyn:

- Cymraeg: llythyr personol, erthygl papur newydd a barddoniaeth

- Saesneg: dialogue, portrait, explanation text

- Daearyddiaeth: taith y Twrch Trwyth

- Celf a Dylunio: symbolaeth lliwiau a phortread o Olwen

- Cerddoriaeth: cyfansoddi ‘rap’ Culhwch ac Olwen

- Addysg Gorfforol: sgiliau pêl 

 

--------------------

 

Dyma ein hamserlen:

Dydd Llun

Darllen

Canu

Quality Feedback Time

Thema

Thema

Dydd Mawrth

Darllen

Iaith

Mathemateg

Thema

Thema

Dydd Mercher

Darllen

Mathemateg

Iaith

Thema

Thema

Dydd Iau

Darllen

Iaith

Mathemateg

Addysg

Gorfforol

Dydd Gwener

Darllen

Mathemateg

Iaith

Ysgrifennu

Estynedig