Ein nod ni yw i sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei chlywed o gwmpas yr ysgol. Rydym yn credu fod addysg ddwyieithog yn bwysig iawn ac rydym yn gweithio'n galed er mwyn gwneud yn siwr fod pawb yn Ysgol y Bedol yn siarad Cymraeg. Ers mis Medi rydym wedi bod yn brysur yn gwneud gwaith ar gyfer y Siarter Iaith, yn gwneud cyflwyniad i'r Llywodraethwyr a mynd i'r Cyfnod Sylfaen i ddysgu patrymau iaith i'r disgyblion.