Screen Shot 2018 01 24 At 91740 AM

Dyma ni! Y Cyngor Ysgol. Rydym yn grŵp o ddisgyblion a chafodd eu dethol i gynrychioli plant a gwella’r ysgol.

 

Dyma rai o bethau rydym yn gwneud:

 

Cynnal cyfarfodydd

Sicrhau cyfathrebu da rhwng cynrychiolwyr a'u dosbarth

Hyfforddiant i aelodau'r cyngor ysgol

Cyfathrebu gyda’r gymuned leol e.e. Ysgrifennu llythyron/E-bost

Trefnu digwyddiadau pwysig e.e. Diwrnod Plant Mewn Angen/ Siwmperi Nadolig

Gwerthusiadau cyson

Ysgrifennu adroddiadau i'r corff llywodraethu