Radio

Radio

Rydym yn ffodus iawn i gael system radio yn Ysgol y Bedol. Cyfrifoldeb y disgyblion yw’r radio. Maen nhw wir yn cymryd eu rôl o ddifri’. Braint yw bod yn gyfrifol am y system radio ac mae’r disgyblion yn parchu’r swydd.

Y ‘Mentoriaid Radio’ sydd wedi derbyn hyfforddiant mewn technegau darlledu byw a chyfweliadau. Mae’r 4 disgybl yma yn dysgu plant eraill i ddefnyddio’r systemau ‘Audacity’ a ‘Cartwall’ er mwyn darlledu rhaglenni byw o amgylch yr ysgol amser chwarae ac amser cinio.

Dyma gyfle i’r disgyblion i ddatblygu eu gwybodaeth am gerddoriaeth a diwylliant Cymreig.