IMG 0652 IMG 0652 (1)

 

Dyma gyngor ECO ysgol Y Bedol. Mae’r cyngor wedi bod yn gweithio’n galed i gadw statws Platinwm. Mae rhaid i’r cyngor ymgeisio’n flynyddol er mwyn cadw’r statws yma. Mae pob aelod o’r cyngor ECO yn gyfrifol am eu dosbarthiadau gan weithredu tasgau a heriau penodol tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Y flwyddyn yma bydd y cyngor ECO yn cynllunio a chynnal Pythefnos Masnach Deg.