DSC 0004 Screen Shot 2018 01 24 At 114310 AM Screen Shot 2018 01 24 At 114541 AM Screen Shot 2018 01 24 At 114637 AM DSC 0031 DSC 0042 DSC 0049 DSC 0066 DSC 0069 DSC 0071 DSC 0073 DSC 0074 Screen Shot 2018 01 25 At 113034 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113139 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113330 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113747 AM

Mae'n hanfodol i addysgu ein disgyblion am ddiogelwch ar-lein mewn ysgol 21ain Ganrif. Mae ein disgyblion yn aml yn cymryd rhan mewn gwersi lle mae materion diogelwch ar-lein yn cael eu hamlygu, fel y gallant wneud penderfyniadau indepentent am gadw eu hunain yn ddiogel tra yn y byd digidol a real. Bydd Swyddog Cyswllt yr Heddlu hefyd yn ymweld â'r ysgol i gefnogi'r dysgu yn yr ystafell ddosbarth, ac i sicrhau bod y negeseuon diogelu priodol yn cael eu rhannu gyda'r plant a'r staff.

Manteisiwch ar y cyfle i ymweld â'r dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth a gweithgareddau gyflawn, a fydd yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ehangach o faterion e-ddiogelwch.

 

Thinkuknow  CEOP Logo  Hwb Esafety  UK Safer Internet Centre 
Kidssmart School Beat Logo Share Aware Stay Safe Topic Logo Bid

 

Fideos e-Ddiogelwch Defnyddiol i Rieni a Dysgwyr

     
Kim and Lee - CEOP Jigsaw - CEOP Lucy and the Boy - NSPCC

 

Gyda phwy ddylwn i gysylltu am help, canllawiau neu Gymorth?

CEOP Report Logo Logo Childline Common Sense Media Logo

 

Canllaw e-Ddiogelwch

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn credu bod y defnydd o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu mewn ysgolion yn elwa'n sylweddol. Bydd cydnabod yr heriau e-ddiogelwch a chynllunio yn unol â hynny yn helpu i sicrhau defnydd priodol, effeithiol, diogel a chadarnhaol o gyfathrebu electronig.

Rhieni   Staff Ysgol
Rhwydweithio Cymdeithasol - Canllaw i Rieni   Staff yr Ysgol - Canllawiau ar gyfer e Ddiogelwch

 

 Nid yw Ysgol Y Bedol yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.