DSC 0004 Screen Shot 2018 01 24 At 114310 AM Screen Shot 2018 01 24 At 114541 AM Screen Shot 2018 01 24 At 114637 AM DSC 0031 DSC 0042 DSC 0049 DSC 0066 DSC 0069 DSC 0071 DSC 0073 DSC 0074 Screen Shot 2018 01 25 At 113034 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113139 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113330 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113747 AM

Bwyta Iachus

Gwerth arian
Mae’r wasanaeth cinio ysgolion am wneud yn siwr eich bod yn cael gwerth eich arian. Yn ystod y chwe mis diwethaf mae prysiau bwyd wedi codi 19%, ond dydyn ni ddim wedi codi pris cinio ysgol..

Fresh ac yn lleol
Rydym yn gwneud pob ymdrech i brynu oddiwrth gwerthwyr lleol, er mwyn sicrhau cynnyrch o safon uchel. Mae’r wasanaeth Cinio Ysgolion yn cefnogi yr economi leol.

Maeth—Bwyta’n iach
Mae prydiau bwyd ysgol yn cael eu cynllunio a’u gwneud yn ôl canllawiau gan arbennigwyr iechyd.

Proffesiynol
Mae’r bwyd yn cael ei baratoi gan gogyddion cymwys.

Adborth
Croesawn unrhyw adborth oddi wrth blant a rhieni.