YB YBE

Rhai o'n blaenoriaethau:

 

  • Datblygu dealltwriaeth y Corff Llywodraethu o berfformiad yr ysgol.
  • Cryfhau'r 9 maes asesu trwy'r defnydd o Incerts.
  • Cryfhau'r berthynas gyda'r rhieni er mwyn i'w cefnogi eu plant i wneud cynnydd pellach.
  • Datblygu agweddau'r addysgu ar draws yr ysgol.
  • Gwella ymddygiad rhai o'r disgyblion.
  • Gwella safonau llythrennedd Cymraeg a rhifedd ar draws yr ysgol.
  • Gwella cyflawniad grwpiau penodol o ddisgyblion yn y pynciau craidd.