DSC 0004 Screen Shot 2018 01 24 At 114310 AM Screen Shot 2018 01 24 At 114541 AM Screen Shot 2018 01 24 At 114637 AM DSC 0031 DSC 0042 DSC 0049 DSC 0066 DSC 0069 DSC 0071 DSC 0073 DSC 0074 Screen Shot 2018 01 25 At 113034 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113139 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113330 AM Screen Shot 2018 01 25 At 113747 AM

Croeso i Ysgol Y Bedol

            Croeso i Ysgol y Bedol

Ein nod yw darparu cymuned gefnogol o fewn amgylchedd hapus, lle mae disgyblion yn cael eu hysgogi a’i herio i gyflawni i’w llawn botensial, fel eu bod yn cyfrannu’n gadarnhaol i’r ysgol a’r gymuned ehangach.

Ein gweledigaeth yw i ddarparu ysgol lle mae’r holl ddisgyblion, y staff, y rhieni, y llywodraethwyr a’r gymuned yn gweithio gyda’i gilydd i gynnig amgylchedd croesawgar, gofalgar, ysgogol a diogel er mwyn annog dysgu effeithiol a meithrin ymdeimlad o falchder ynddynt eu hunain, yr ysgol a’r gymuned.

 

**Guidance on accessing HWB Classrooms / Cymorth Dosbarthiadau HWB**

Fideo 1

Fideo 2